Leasing kapitałowy dla firm

przez | 16 stycznia, 2023

Co to jest?

Leasing finansowy polega na udostępnianiu dobra fizycznego innej firmie lub osobie w zamian za dokonywanie spłat ratalnych. Rzecz ta należy do osoby finansującej, a leasingobiorca amortyzuje ją na określony czas zawarty w umowie. Dobry leasing finansowy prawnie postrzega się jako dostawę towarów, dlatego też podatek VAT naliczany jest od razu po wydaniu rzeczy leasingobiorcy. Nie ma w tym leasingu także kwoty wykupu, gdyż klient czyli leasingobiorca w trakcie umowy zobowiązany jest do zamortyzowania pełnej wartości początkowej leasingowanego przedmiotu. Po upływie umowy zostaje więc on jedynym, pełnoprawnym właścicielem leasingowanego środka trwałego.

Czym się charakteryzuje?

Charakteryzuje się przede wszystkim tym, że to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Jeśli chodzi o to, co wpisuje się w koszty prowadzenia działalności gospodarczej to są to właśnie: odsetkowa część rat leasingowych oraz wspomniane wcześniej odpisy amortyzacyjne. Również brak wykupu jest dość charakterystyczny. Warto także nadmienić, że ten leasing nie cieszy się taką popularnością jak leasing operacyjny. Stanowi on tylko około trzydzieści procent wszystkich umów leasingowych.

Dlaczego warto go stosować?

Leasing finansowy podnosi majątek firmy, ponieważ przedmiot zostaje prawnie przypisany do zapasów leasingobiorcy, dzięki czemu finansujący może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne i opłaty leasingowe. Leasing finansowy ma jeszcze jedną zaletę. Rata jest podzielona na ratę kapitałową i odsetkową. Ratę odsetkową wlicza się do kosztów uzyskania przychodu u osoby dostarczającej środek trwały. Ratę kapitałową wlicza się do kapitału operacyjnego leasingobiorcy. Leasing finansowy wymaga tego, aby podatek VAT został opłacony od razu za cały okres trwania umowy.

Podsumowanie

Jak widać finansowanie przez leasing jest bardzo korzystne i pozwala firmie na pozyskanie niezbędnych środków trwałych w bardzo krótkim czasie bez jednorazowej dużej opłaty,
która mogłaby naruszyć płynność finansową firmy. Oczywiście, z drugiej strony jest to dość duże zobowiązanie rozciągnięte w czasie dlatego niezbędna będzie dokładna analiza kondycji przedsiębiorstwa i prognozy na następne lata. Dzięki temu przedsiębiorca będzie miał pewność, że będzie w stanie spłacić zobowiązanie leasingowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.